ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : ghpshosapete03[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277263519