ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅನ್ವಯಿಕ ರೋಲ್ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8 ಎ)

ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅನ್ವಯಿಕ ರೋಲ್ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8 ಎ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅನ್ವಯಿಕ ರೋಲ್ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ -8 ಎ) 11/07/2018 ನೋಟ (104 KB)