ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಧಿಕಾರಿ ರಾಮನಗರ eotprmn[at]gmail[dot]com 080-27272224 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ eotpcpt01[at]gmail[dot]com 080-27251193 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನಕಪುರ eotp_kkp[at]yahoo[dot]com 080-27522438 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕನಕಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಗಡಿ magaditp52[at]yahoo[dot]com 080-27746900 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಗಡಿ