ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ


ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ / ರಾಜ್ಯ / ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇತರೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಐಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಕ, ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನ ಕೊಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪುಟಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಆಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ.