ಸಂಪರ್ಕ


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ - 562159, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ: 080-27273777

ಇ-ಮೇಲ್: deo.ramanagara@gmail.com

ಕಾರ್ಯ ವೇಳೆ : 10.00 A.M. to 5.30 P.M.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ