ZP-Committee Member

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ್ಥಾಯಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗರಾಜು.ಎಸ್. ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್.ಎಲ್ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ.ನಾಗರತ್ನ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಸದಸ್ಯರು

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ಸುಗುಣ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಂಜಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಡಿ.ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜಿಯಾ ಖಾನಂ ಸದಸ್ಯರು

ಹಣಕಾಸು,ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ್ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಸದಸ್ಯರು

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್.ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಜಯರತ್ನ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಡಿ.ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎನ್.ದಿವ್ಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಜಯರತ್ನ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ.ಉಷಾರವಿ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು