Taluk and GramPanchayat in District


There are 4 Taluka Panchayaths and 127 Grama Panchayaths in the district.


Sl.No. Taluka Panchayath No. of Gp's
1. Ramanagara 20
2. Channapatna 32
3. Kanakapura 43
4. Magadi 32
Total 127

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 9480875100/ 9449352398
27251193
eotpcpt01@gmail.com
2 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮು ಟಿ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕನಕಪುರ 9964522719
27522438
eotp_kkp@yahoo.com
3 ಶ್ರೀ ಮುರುಡಯ್ಯ ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾಗಡಿ 8971884951
27746900
eotpmagadi.mgd@gmail.com
4 ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಮನಗರ 9480875115/7975460292
27272224
eotprmn@gmail.com