Taluk and GramPanchayat in District


There are 4 Taluka Panchayaths and 127 Grama Panchayaths in the district.


Sl.No. Taluka Panchayath No. of Gp's
1. Ramanagara 20
2. Channapatna 32
3. Kanakapura 43
4. Magadi 32
Total 127

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಲೋಕೇಶ್.ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ( ಪ್ರಭಾರ), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 9480875100 eotpcpt01@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ( ಪ್ರಭಾರ), ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 9449352398 eotp_kkp@yahoo.com
3 ಮುರುಡಯ್ಯ.ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 8971884951 eotpmagadi.mgd@gmail.com
4 ಚಂದ್ರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ( ಪ್ರಭಾರ), ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 9008084546 eotprmn@gmail.com