Taluk and GramPanchayat in District


There are 4 Taluka Panchayaths and 127 Grama Panchayaths in the district.


Sl.No. Taluka Panchayath No. of Gp's
1. Ramanagara 20
2. Channapatna 32
3. Kanakapura 43
4. Magadi 32
Total 127

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಸೀತಾರಾಮು ಆರ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 9480875100/ 9448264208 eotpcpt01@gmail.com
2 ಶಿವರಾಮು ಟಿ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕನಕಪುರ 9964522719 eotp_kkp@yahoo.com
3 ಮುರುಡಯ್ಯ ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾಗಡಿ 8971884951 eotpmagadi.mgd@gmail.com
4 ಚಂದ್ರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ರಾಮನಗರ 9008084546 eotprmn@gmail.com