DC Office Staff list

ಕ್ರಮ ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ
1 ಮಮತಾ ಬಿ.ಆರ್ , ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 27275944
2 ಡಾ:ಆರ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ , ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 27275945
3 ಬಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು 27276614
4 ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 27275944
5 ಆರ್. ನವೀನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 27275944
6 ಮಲ್ಲೇಶಾಚಾರ್. ಮುಜರಾಯಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 27276614
7 ಖಾಲಿ ಚು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 27276614
8 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ. ಮುಜರಾಯಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ 27276614
9 ಖಾಲಿ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಂ 27276614
10 ಉಮಾರಮಣಯ್ಯ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಂ 27276614
11 ನಾಗರಾಜು.ಎಸ್.ಡಿ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಂ 27276614
12 ನಾಗವೇಣಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
13 ಸೋಮೇಶ.ಎಸ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
14 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
15 ಚರಣ್ ರಾಜ್.ಬಿ.ಡಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
16 ರಮ್ಯ ಕೆ.ಕೆ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
17 ಪೂರ್ಣಿಮ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
18 ಗಾಯಿತ್ರಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
19 ಎ.ಎಸ್.ಧರೇಶ್ ಗೌಡ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
20 ನಾಗೇಶ್ ಎಸ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
21 ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
22 ನಾರಾಯಣ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
23 ಗಿರಿಜಾ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
24 ಶ್ವೇತಾ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
25 ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
26 ದರ್ಶನ ಕೆ.ಗೌಡ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
27 ಲೋಕೇಶ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
28 ಪದ್ಮ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
29 ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
30 ಹೇಮಚಂದ್ರ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
31 ಜಯಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 27276614
32 ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಯ್ಯ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
33 ಬಿ.ಬಸವರಾಜು "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
34 ಯೋಗ್ಯಕುಮಾರ್.ಜೆ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
35 ಸಿಧ್ಧರಾಜು "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
36 ಅಭಿಲಾಶ್.ಎನ್ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614